Ubezpieczenia

KOMUNIKACYJNE

 • OC - ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w kraju i zagranicą
 • AC (AUTOCASCO) - ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w kraju i zagranicą
 • ZK (ZIELONA KARTA) - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
 • ASSISTANCE - ubezpieczenie natychmiastowej pomocy dla kierowcy i pasażerów w kraju i zagranicą.
 • NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w kraju i za granicą.
 • ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym.

DLA FIRM

 • ubezpieczenie mienia ruchomego (maszyn, urządzeń, wyposażenia lub środków obrotowych) oraz budynków, budowli lub nakładów inwestycyjnych w zakresie:
  • od ognia i innych zdarzeń losowych
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • od wandalizmu
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie kosztów stałych działalności
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie NNW

INDYWIDUALNE

 • ubezpieczenie domu, mieszkania wraz z całym wyposażeniem
 • NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym
 • ochrona prawna

W PODRÓŻY

NA ŻYCIE

ZDROWOTNE

PROGRAMY INWESTYCYJNO–UBEZPIECZENIOWE

UBEZPIECZENIA ROLNICZE


NASI PARTNERZY

Nasi partnerzy


powrót

Promocja

Tylko teraz przez 3 miesiące za księgowanie małej, średniej lub dużej firmy zapłacisz tylko
1 zł netto miesięcznie.

więcej
Cennik usług

Poniżej zamieszczamy do pobrania w formie pliku pdf kompletny cennik oferowanych przez naszą firmę usług.

pobierz
Program partnerski

Za polecenie klienta, który podpisze
z nami umowę na usługi księgowe
otrzymasz 300 zł.


więcej