Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy:

  • sporządzanie opinii w sprawach prawno-podatkowych, celnych itp.
  • prowadzenie obsługi prawnej w ramach zastępstwa procesowego w postępowaniach administracyjnych, w tym szczególnie podatkowych, egzekucyjnych oraz postępowań sądowych
  • sporządzanie wniosków, zażaleń, skarg, zarzutów, odwołań, podań w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w sprawach przytoczonych wyżej
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych, w tym również w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • konsultacje, audyty podatkowe, analizy ekonomiczno-podatkowe

STAŁY NADZÓR PODATKOWY świadczony w ramach zawartej umowy o współpracę gwarantuje klientom kancelarii minimalizację ryzyka podatkowego poprzez stałe konsultacje podatkowe udzielane przez wskazanych pracowników kancelarii.

AUDYT PODATKOWY to kompleksowe badanie sfery zobowiązań podatkowych, którego celem jest ujawnienie wszelkich nieprawidłowości          w sferach objętych badaniem, diagnozowanie i minimalizowanie skutków finansowych błędnych działań, a także usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej oraz wskazanie działań mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych.


powrót

Promocja

Tylko teraz przez 3 miesiące za księgowanie małej, średniej lub dużej firmy zapłacisz tylko
1 zł netto miesięcznie.

więcej
Cennik usług

Poniżej zamieszczamy do pobrania w formie pliku pdf kompletny cennik oferowanych przez naszą firmę usług.

pobierz
Program partnerski

Za polecenie klienta, który podpisze
z nami umowę na usługi księgowe
otrzymasz 300 zł.


więcej