O firmie

- Śląskie Konsorcjum Finansowe jest podmiotem, którego współzałożycielami są właściciele Spółki Doradztwa Podatkowego Alpha Tax – prowadzącej działalność w tym zakresie od 1995 roku. Zamiarem założycieli było stworzenie organizacji doradczo-finansowej skupiającej wokół siebie specjalistów z takich dziedzin jak doradztwo podatkowe, finansowe, rachunkowość, ubezpieczenia. Zarząd wraz ze swoimi współpracownikami przez prawie 15 lat budował doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego, gospodarczego i finansowego. Działalność rozwijał w oparciu o budowanie relacji nie tylko z instytucjami finansowymi, ale przede wszystkim z Klientami, wdrażając optymalne rozwiązania podatkowo – finansowe. Obecna pozycja na rynku została wypracowana w oparciu o doświadczenie, umiejętności i zasoby, które stanowią o sukcesie naszej organizacji.

Działając w warunkach szybko rozwijającej się konkurencji i coraz wyższych wymagań naszych klientów, dążeniem Konsorcjum jest ciągłe doskonalenie oferowanych usług doradczych polegające na:

  • usprawnianiu prowadzonej działalności w zakresie doradztwa podatkowego, ubezpieczeniowego i finansowego,
  • optymalizacji czasu realizacji przedsięwzięć,
  • rozwoju kontaktów z Klientami w celu lepszego poznania ich oczekiwań,
  • zapewnieniu prowadzenia przedsięwzięć przez dobrze przygotowanych do pracy, doświadczonych doradców,
  • ciągłym usprawnianiu współpracy z dostawcami usług,
  • wprowadzaniu i modernizowaniu nowoczesnych systemów wspomagających realizowane przedsięwzięcia.

Jako nadrzędne cele stawiamy sobie:

  • Zadowolenie Klienta – osiągane poprzez terminową i zgodną z wymaganiami realizację usług,
  • Zgodność świadczonych usług z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami Klientów – osiągane poprzez nadzorowanie przepisów prawnych i prowadzenie spraw przez doradców posiadających właściwe uprawnienia,
  • Ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług - realizowane poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i unowocześnianie oprogramowania.

Realizacja powyższych celów opiera się na wiedzy pracowników i umiejętnościach wspieranych nowoczesnym oprogramowaniem oraz na powszechnej świadomości, że za optymalną, zgodną z potrzebami Klientów jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Konsorcjum.
Osiąganie nadrzędnych celów odbywa się poprzez ściśle określone i regularnie monitorowane cele jakości odnoszące się do wszystkich działań Konsorcjum.

Promocja

Tylko teraz przez 3 miesiące za księgowanie małej, średniej lub dużej firmy zapłacisz tylko
1 zł netto miesięcznie.

więcejCertyfikaty

Posiadamy między innymi świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

więcej
Program partnerski

Za polecenie klienta, który podpisze
z nami umowę na usługi księgowe
otrzymasz 300 zł.


więcej